Ajankohtaista

Kiinteistöjen myyntiä selvitetty

13.03.2018

Niiralan Kulman toimintoja ja kiinteistöjä kehitetään haluttuun suuntaan suunnitelmallisesti salkuttamalla kiinteistöjä eri kategorioihin. Muutamia kiinteistöjä on myyty tai purettu, ja kaikista yksittäisistä huoneistoista pyritään luopumaan. 

Nyt selvityksessä olevien yhtiön toimintaan soveltumattomien kiinteistöjen myynnillä yhtiöltä poistuisi merkittävä määrä peruskorjaustarvetta. Saadulla tuotolla yhdessä säästyvän korjausvelan kanssa voidaan keskittää niin taloudelliset kuin henkilöresurssitkin seuraavana peruskorjaus-listalla oleviin kohteisiin, joita on runsaasti mm. Petosen alueen 1990-luvun voimakkaan rakentamisen seurauksena. Paitsi peruskorjaamiseen, voidaan säästyneet panokset laittaa myös uudisrakentamiseen halutuimmille paikoille ja näin saada yhtiön asuntojakauma vastaamaan paremmin kysyntää. Kiinteistökannan kehittäminen perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn suositusten mukaisesti asiakkaiden ja yhtiön tarpeisiin.

Kiinteistöjen myynnin valmistelun yhteydessä hallitusta ja henkilöstöä on informoitu alustavasti, eikä vakinaisen henkilökunnan irtisanomisiin synny tarvetta, mikäli myynti toteutuu. Valmisteluvaiheessa asiasta on keskusteltu myös kaupungin asuntotoimen kanssa ja pyydetty konserniohjeen mukaista kannanottoa omistajalta. Asuntotoimen kanssa on pohdittu mm. kiinteistöjen mahdollisen myynnin vaikutuksia Kuopion asuntomarkkinoihin. Yleinen käsitys on, että vuokra-asunnoista ei tule jatkossakaan olemaan puutetta Kuopiossa.


Kaikukatu 26 ja 28 Kuopiossa myytiin vuonna 2013

Mahdollisesti myytävien kiinteistöjen tarkemmat tiedot osoitteineen tiedotetaan päätöksenteon edetessä ja myynti voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.  Mikäli myyntiin päädytään, on eri toimijoilla erilaisia toimintatapoja kiinteistöhankinnoissa, mm. vuokrakäytössä edelleen pitäminen tai asuntoyhtiöksi muuttaminen. Myytävien kiinteistöjen asukkaita informoidaan, kun asiat varmistuvat. Asunnot säilyvät myös myyntitilanteessa lain suojaaman ajan, vähintään 6 kk, vuokrakäytössä.
 
Kiinteistöjen myynnistä päättää yhtiön hallitus. Alustavakin aikataulu kiinteistöjen myynnistä on tässä vaiheessa täysin avoin, mutta nopeimmillaankin aikataulu venyy kesälle 2018 tai sen yli.

Lisätietoja antaa

Keränen Kari
toimitusjohtaja

0447655455

ota yhteyttä ›

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI