Ajankohtaista

Koronavirukseen varautumisen vaikutukset Niiralan Kulman taloissa ja palveluissa / Information about preventing Coronavirus

20.05.2020

(in English below. Päivitetty/updated 1.7.2020) 

Palautamme palvelujamme hallitusti kohti normaalia 1.6. alkaen. Mikäli epidemiatilanne muuttuu Kuopion alueella, tätä ohjeistusta voidaan muuttaa nopealla aikataululla.

Tietoa asukkaille:

 

Palvelut:

 

Tilanteen mahdolliset vaikutukset vuokranmaksuun:

Iso osa Niiralan Kulmankin vuokra-asunnoista on ARA-asuntoja, jolloin korkotukilain tai aravarajoituslain mukaan vuokrat määritetään omakustannusperiaatteella, ilman voiton tavoittelua. Näin ollen vuokrataloyhtiön mahdollisuudet joustaa vuokrista ovat vähäiset, omakustannusvuokra ei kestä vuokranalennuksia. Tämän lähtökohdan on todennut vuokrataloyhtiöiden toimintaa ohjaava ja valvova Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 3.4.2020 antamassaan ohjeessa. ARA kehottaa maksuvaikeuksiin joutuneen vuokralaisen hakemaan aktiivisesti apua.

Vuokralaisten valtakunnallisen edunvalvoja Vuokralaiset ry:n kanta on, että yksittäisille ARA-asunnossa asuvalle asukkaille ei tule myöntää vuokranalennusta, vaan maksuvelvoitteet hoidetaan maksusuunnitelman kautta. Myöskään Niiralan Kulma ei tässä vaiheessa neuvottele vuokran alentamisesta.  

 

Tukea ja neuvoja asumiseen haasteellissa tilanteissa:

 

Asiakasohjaus ja taloudellisen tuen tiimi sosiaalitoimessa
Yksikössä käsitellään keskitetysti kaikki täydentävän toimeentulotuen hakemukset sekä uusien asiakkaiden sosiaalityön harkintaa vaativat hakemukset. Yksikössä on mahdollista asioida ajanvarauksella tai vuoronumeropalvelussa arkipäivisin klo 12-14. Osoite: Tulliportinkatu 37 F, 1.krs. Kuopio.

Setlementti Puijon Avain-asumisneuvonta palvelee myös vuokranmaksuun ja asumiseen liittyvissä haasteissa. Asumisneuvojina Puijolassa toimivat Elisa Hämäläinen puh. 050 339 4295, elisa.hamalainen@puijola.net ja Marjut Rantala puh. 050 352 0886, marjut.rantala@puijola.net. Olkaa heihin matalalla kynnyksellä yhteydessä. 

 

Kehotamme asukkaita seuraamaan yleistä ohjeistusta ja noudattamaan annettuja ohjeita. Myös yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä aktiivisesti ja tiedottaa muutoksista tarpeen mukaan. Mikäli epidemiatilanne muuttuu Kuopion alueella rajoitusten purkamisen seurauksena, tätä ohjeistusta voidaan muuttaa nopealla aikataululla.

Kuopion kaupungin päivittyvä tiedote koronaviruksesta >>

Ajankohtaiset tiedotteet koronaviruksesta THL:n sivuilta >>

 

Kiitos ymmärryksestänne! Pysytään terveinä! ❤


Information about actions to prevent coronavirus 

After coronasituation, we are getting back nor normal routines step by step. If the epidemic situation changes in the Kuopio area, these guidelines can be changed on a quick schedule.

Information for residents:

 

Services:

 

Possible effects on paying rent:

 

If you need urgent support on your housing costs, contact Kela's service point or service number on +358 20 692 207

Phone advising for Social Services in Kuopio
tel 017 183 970
Mon-Fri 9am - 11am and 2pm - 3pm

Customer and financial support team in Social Services
This unit handles all applications for income support and new clients' applications for social work. It is possible to ask for an appointment or visit turn-number service on weekdays from 12 noon to 2 pm. Address: Tulliportinkatu 37 F, 1st floor. Kuopio

 


We encourage residents to follow the general guidelines. The company also actively reports about the ongoing situation when necessary.

If the epidemic situation changes in the Kuopio area, this information may change.

Thank you for your understanding! Let's all stay healthy! ❤

Information from the City of Kuopio about the Coronavirus (in English)  >>

Information from the Finnish Institute for Health and Welfare about the Coronavirus (in English) >>

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI