Ajankohtaista

Koronavirukseen varautumisen vaikutukset Niiralan Kulman taloissa ja palveluissa / Information about preventing Coronavirus

17.03.2020

(in English below) 

Suhtaudumme koronaviruksen leviämisen estämiseen vakavasti. Aiheutuneet toimenpiteet voivat vaikuttaa Niiralan Kulman palveluihin sekä asukkaiden arkeen. Pyrimme kuitenkin siihen, että palvelut toimivat mahdollisimman hyvin tänä poikkeuksellisena aikana.

Seuraavilla toimenpiteillä suojaamme asukkaitamme ja työntekijöitämme:

Tietoa asukkaille:

 

Tilanteen mahdolliset vaikutukset vuokranmaksuun:

 

Jos tarvitset toimeentulotukea kiireellisesti, ole yhteydessä Kelan palvelupisteeseen tai palvelunumeroon p. 020 692 207.

Puhelinneuvonta sosiaalitoimessa 
puh 017 183 970 
ma–pe klo 9.00–11.00 ja klo 14.00-15.00 

Asiakasohjaus ja taloudellisen tuen tiimi sosiaalitoimessa
Yksikössä käsitellään keskitetysti kaikki täydentävän toimeentulotuen hakemukset sekä uusien asiakkaiden sosiaalityön harkintaa vaativat hakemukset. Yksikössä on mahdollista asioida ajanvarauksella tai vuoronumeropalvelussa arkipäivisin klo 12-14. Osoite: Tulliportinkatu 37 F, 1.krs. Kuopio.

 

Palvelut:

 

Kehotamme asukkaita seuraamaan yleistä ohjeistusta ja noudattamaan annettuja ohjeita. Myös yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä aktiivisesti ja tiedottaa muutoksista tarpeen mukaan.

Kuopion kaupungin päivittyvä tiedote koronaviruksesta >>

Ajankohtaiset tiedotteet koronaviruksesta THL:n sivuilta >>

Pysytään terveinä! ❤


Information about actions to prevent coronavirus 

We are taking very serious all the actions to prevent spread of coronavirus. These necessary actions may affect the services of Niirala Kulma and the everyday life of the residents. However, we are working hard to make our services work as well as possible during this exceptional time.

The following is to be done in the near future to protect our residents and employees:

Information for residents:

 

Possible effects on paying rent:

 

If you need urgent support on your housing costs, contact Kela's service point or service number on +358 20 692 207

Phone advising for Social Services in Kuopio
tel 017 183 970
Mon-Fri 9am - 11am and 2pm - 3pm

Customer and financial support team in Social Services
This unit handles all applications for income support and new clients' applications for social work. It is possible to ask for an appointment or visit turn-number service on weekdays from 12 noon to 2 pm. Address: Tulliportinkatu 37 F, 1st floor. Kuopio

 

Services:


We encourage residents to follow the general guidelines. The company also actively reports about the ongoing situation when necessary.

Let's all stay healthy! ❤

Information from the City of Kuopio about the Coronavirus (in English)  >>

Information from the Finnish Institute for Health and Welfare about the Coronavirus (in English) >>

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI