Ajankohtaista

Vuokrilla katettava myös tyhjien asuntojen kulut

31.10.2018

Niiralan Kulma saa periä vuokraa enintään sen määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen lisäksi kattamaan asuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoitus sekä hyvän kiinteistönpidon mukaiset menot. Yhtiön tuotot syntyvät lähes pelkästään vuokratuotoista. Yhtiö ei tavoittele voittoa, mutta ei myöskään voi jättää vuokria korottamatta, jos kulut nousevat, koska omakustannusvuokran periaatteen mukaisesti yhtiön tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

Asuntojen remontoinnin ja hakijoiden tiukkojen asunnonvalintakriteerien (mm. sijainti) takia syntyvät tyhjyydet ovat aiheuttaneet viime vuosina koko ajan kasvavia vuokratappioita. Kuntaliitosten myötä yhtiöön liitettyjen yhtiöiden asuntojen käyttöaste on kantakaupunkia huomattavasti alhaisempi. Koska kaikista asunnoista ei tyhjyyksien takia saada vuokratuottoa, myös tyhjyyksien kustannukset tulevat asuvien asukkaiden kustannuksiin. Tyhjyyksien ja vuokratappioiden kasvun pysäyttämiseksi Niku tekee aktiivisesti töitä, esimerkiksi tehostamalla ja monipuolistamalla korjaustoimintaa, ja panostamalla aktiivisesti kiinteistökehitykseen mm. myymällä ja purkamalla kiinteistöjä.

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI