Yhteystiedot

Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä ja rekisterivastaava

Niiralan Kulma Oy
Hallintojohtaja Raija Elovirta
Puijonkatu 35
70100 KUOPIO

Rekisterin nimi

Niiralan Kulma Oy:n hakija- ja asukasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Asunnonhakulomakkeiden tiedot tallentuvat Niiralan Kulma Oy:n toiminnanohjausjärjestelmään Tampuuriin. Tampuurin tietoja käytetään asukasvalintaan ja asukastietojen ylläpitoon. Rekisteritietoja käytetään myös tilastoihin ja järjestelmän testaukseen. Lisäksi vuokrasopimustieto tallentuu Therefore-arkistoon ja sähköisen allekirjoituksen osalta Onnistuu.fi-palveluun.

Rekisterin sisältämät tiedot

Järjestelmiin tallentuu asuntohakemukseen täytetyt henkilötiedot kuten hakijan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, asunnonhakuperusteet ja ilmoitetut tulo- ja varallisuustiedot. Asukkaiksi valituista Tampuuriin tallentuu myös asumisen aikaiset vuokranmaksuun ja asunnon korjaukseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan asuntohakemukseen luovuttamat tiedot tai asiakkaan muuten luovuttamat tiedot sekä pankin kautta tulevat vuokranmaksutiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ilman rekisteröidyn lupaa Tampuurijärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa vain, jos rekisterinpitäjällä on siihen velvollisuus lain, viranomaismääräyksen tai muun pakottavan syyn vuoksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tampuurijärjestelmän tietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisteritietojen käyttöoikeudet on määritelty työtehtäviin liittyen siten, että tietojen käsittely toteutuu luottamuksellisesti. Työsopimusta solmittaessa työntekijä sitoutuu työssään ja työnsä ulkopuolella vaitioloon tehtäväänsä liittyvissä tai tietoonsa tulleissa luottamuksellisissa asioissa. Vaitiolovelvollisuus jatkuu työsuhteen päätyttyäkin.

Manuaalisen aineiston säilytys tapahtuu tarkoitukseen varatuissa lukollisissa arkistotiloissa. Säilytysaika on voimassa olevan arkistolain mukaisesti. Tiloihin pääsy on ainoastaan Niiralan Kulma Oy:n henkilökunnalla.

Sähköinen aineisto käsitellään Tampuurijärjestelmässä. Hakemusten perusteella tehtyjen vuokrasopimusten arkisto on Therefore-nimisessä arkistojärjestelmässä suojatuissa tiloissa sijaitsevalla palvelimella. Sähköisesti allekirjoitettujen vuokrasopimusten asiakasarkisto on Onnistuu.fi-palvelussa, josta vain sopimuksen allekirjoittaja pääsee katsomaan sopimustaan pankkitunnistautumisen kautta.

Tarkastusoikeus ja virheellisten tietojen korjauspyyntö

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja tähän henkilörekisteriin on talletettu ja vaatia virheellisiä tietoja korjattavaksi. Tarkastus- ja tietojen oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Niiralan Kulma Oy
Järjestelmävastaava Hannu Lappalainen
Järjestelmäasiantuntija Eijaliisa Heikkinen
Puijonkatu 35
70100 KUOPIO

Rekisteriseloste pdf-muodossa >>


Rekisteriseloste kiinteistöjen kameravalvonnasta

Niiralan Kulma Oy:n kiinteistöillä voi olla käytössä tallentava kameravalvonta. Kameroilla voidaan kuvata kiinteistöjen sisäänkäyntejä, varastotiloja, piharakennuksia ja -alueita. Kameroilla ei kuvata asuntojen ulko-ovia. Kameravalvontarekisterin omistaja on Niiralan Kulma Oy.

Käyttötarkoitus

Kameravalvonnan tarkoitus on lisätä yleistä turvallisuutta ja mahdollistaa ilkivaltaan puuttuminen.

Käyttöoikeudet

Tallenteiden ja kameroiden käsittelyä hallinnoidaan käyttöoikeuksin. Tallenteet on suojattu salasanalla ja niiden katseluoikeus on Niiralan Kulman asukasisännöitsijöillä ja vartiointiliikkeellä, jotka käyvät läpi materiaalia vain ilkivaltatilanteissa. Järjestelmän testaus ja ylläpito-oikeudet ovat Niiralan Kulman ICT-tiimillä. Kunkin kiinteistön kiinteistönhoitajalla on oikeus katsoa kameroiden livekuvaa, mutta ei tallenteita. Tiedustelut kameravalvonnan sisällöstä osoitetaan Niiralan Kulma Oy:n asukasisännöintiin.

Lokitiedot

Tallenteiden katselu ja järjestelmään kirjautuminen tallentuvat lokitietoihin, joista ilmenee, mitä ja millä tunnuksella järjestelmässä on tehty. Tiedustelut kameravalvonnan lokeista osoitetaan Niiralan Kulma Oy:n ict-tiimiin.

Tallenteiden säilytys

Tallenteet säilytetään lukitussa tilassa olevalla suojatulla kiintolevyllä. Tallenteiden ja lokitietojen säilytysaika on kolme kuukautta, jonka jälkeen tallenteet tuhoutuvat.

Tietojen luovutus

Tallenteita luovutetaan vain viranomaiskäyttöön. Tietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Kiinteistöt, joilla kameravalvonta on käytössä

Annikintie 3
Tallentava videovalvonta sijaitsee kiinteistön neljällä sisäänkäynnillä.

Rekisteriseloste kiinteistöjen kameravalvonnasta pdf-muodossa >>

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI