Asukastoiminta

Asukashallinnon kautta jokainen voi vaikuttaa!

Asukasdemokratia tarjoaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikuttamismahdollisuuksia asumiseen liittyvissä asioissa. Toiminta perustuu asukkaiden vapaaehtoisuuteen ja aktiivisuuteen.

Yhteistoiminnalla laadukasta ja viihtyisää asumista

Asukastoiminnan tavoitteena on vaikuttaa asumisen laatuun ja asumisviihtyvyyteen. Laadukkaaseen ja viihtyisään asumiseen sisältyvät omasta asunnosta, kiinteistöstä ja pihapiiristä huolehtiminen, hyvät naapuruussuhteet sekä asumisen turvallisuus. Yhteistoiminnalla asukkaat voivat vaikuttaa myös rahan käyttöön, ja sitä kautta omiin vuokriinsa. 

Asukasneuvosto

Niiralan Kulman asukasneuvoston yhteystiedot alueittain:

Petosen alue:

Marjut Ronkainen puh. 044 2420 727 ja Kimmo Nyman puh. 044 2189 770

Koillisen alueen toimikunta:

Alpo Hämäläinen 040 5044 502

 

Oppaita toimintaan

Yhteistoiminta ja toimiva vuokra-asuminen -opas

Asukasdemokratia tavaksi taloon -opas

Hyvä vuokratapa -ohje

Lisätietoja:

Asukashallinto

Asukastoiminnan/-demokratian asiat, asukaskokoukset, kerhotilat, kuntosalit, vieraspysäköintiluvat ym. Puhelinpalvelu: ma–ti ja to–pe klo 9–12.

017 265 5304
asukashallinto@niiralankulma.fi

Asukasisännöinti/asukastoiminta

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI