Usein kysyttyä

Asukashallinnon ABC - mitä olet aina halunnut tietää asukastoiminnasta:

Asukashallinto

Asukasaktiivi

Asukastoimikuntien puheenjohtajia, sihteereitä sekä asukasyhdyshenkilöitä. Asukasaktiivi voi olla kuka tahansa henkilö, joka asuu Niiralan Kulman talossa, ja haluaa aktiivisesti kehittää talon toimintaa ja asukkaiden oloja. Kerro rohkeasti toiveistasi ja huomioistasi!

Lisätietoja asukastoimikunnista asukashallinnon osastoltamme: Puh. 017 2655 304 (ma-ti ja to-pe klo 9-12) tai sähköpostitse: asukashallinto@niiralankulma.fi

Asukasdemokratia

Tarkoitetaan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia talon hallintoa ja hoitoa koskeviin päätöksiin.

Asukashallinto

Yhteishallintolaki määrittää tietyn perustason asukashallinnolle, johon kaikilla asukkailla on oikeus osallistua. 

Asukaskokous

ASUKASKOKOUS

Asukaskokoukseen on tervetullut jokainen talon asukas! Asukaskokouksessa käsitellään oman talon asioita, kuten pihan ja yleisten tilojen käyttöä, energia-asioita ja korjaustarpeita. Kokous pidetään vähintään kerran vuodessa. Asukaskokous valitsee asukastoimikunnan sekä päättää asukastoimikunnan tai yhdyshenkilön toimintakauden.

Talossa järjestettävä asukaskokous on pohja asukastoiminnalle. Tässä kokouksessa valitaan talolle asukastoimikunta ja sille puheenjohtaja sekä sihteeri.  Asukaskokouksen kutsuu koolle asukastoimikunta. Jos asukastoimikuntaa ei ole valittu taloon, asukaskokouksen kutsuu koolle Niiralan Kulman edustaja.

Asukaskokous on kutsuttava koolle, jos 10 % talon äänioikeutetuista asukkaista sitä yhteisestä syystä vaatii.  Tällöin pyyntö tulee esittää kirjallisesti asukastoimikunnan puheenjohtajalle tai Niiralan Kulman asukasdemokratiasta vastaavalle.

Kutsu asukaskokoukseen on jaettava lain mukaan jokaiseen huoneistoon, liiketilojen vuokralaisille ja ilmoitustauluille vähintään kakso viikkoa ennen kokousta.

 

Asukasneuvosto

Asukasneuvosto päättää kaikkien Niiralan Kulman asukkaita koskevista yhteisistä tapahtumista, koulutuksista ja projekteista, yhteisistä pelisäännöistä sekä antaa suosituksia, ohjeita ja lausuntoja Niiralan Kulman hallitukselle yhtiön toimintaan liittyvissä ajankohtaisissa asioissa. Asukasneuvostoon kuuluu kuusi Niiralan Kulman asukasta, kolme pohjoiselta alueelta ja kolme eteläiseltä alueelta. Asukasneuvoston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan ja henkilöt valitaan asukastoimihenkilöiden kokouksessa.

Lisäksi asukasneuvostoon kutsutaan tarvittaessa muita yhtiön asiantuntijoita.

Asukasisännöinnin palvelupäällikkö toimii kokousten puheenjohtajana ja asukasisännöitsijä kokousten sihteerinä. 

Asukasneuvoston tehtävänä on päättää kaikkia asukkaita koskevista yhteisistä tapahtumista, opintotoiminnasta ja projekteista sekä edistää asukkaiden välistä yhteistoimintaa. Asukasneuvosto ei käsittele yksittäisten talojen toimintaa tai hoida tapahtumien käytännön järjestelyjä. 

Asukasneuvoston jäsenet osallistuvat talojen toimikuntien kokouksiin pyynnöstä.

Asukastoimikunta

Talon asukaskokouksen valitseman asukastoimikunnan tehtävänä on edistää asumisviihtyvyyttä ja osallistumista. Asukastoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja mahdolliset muut toimihenkilöt, jos asukaskoukouksessa niitä ei ole valittu. Puheenjohtaja edustaa taloa ulospäin eli toimii tiedonvälittäjänä asukkaiden ja yhtiön välillä.

Asukastoimikunnalla on oikeus päättää mm. seuraavista asioista:

 • Talon järjestyssäännöt (täydentämään Nikun yhteisiä asumisohjeita)
 • Yhteisten tilojen käyttö (kerho- / askartelutilat)
 • Piha-alueiden käyttö
 • Talkoiden ja muiden yhteisten tilaisuuksien järjestäminen

 

Asukastoimikunta voi antaa lausuntoja mm. seuraavista asioista:

 • Taloyksikön budjetti
 • Huollon ja siivouksen järjestäminen
 • Vuosikorjaukset
 • Pitkän ajan korjaussuunnitelmat ja niiden rahoitus

 

Kerho- ja askarteluhuoneiden käytöstä, järjestyksestä ja siivouksesta huolehtii asukastoimikunta, ellei toisin ole sovittu.

Asukastoiminta

Kaikki toiminta, joka liittyy talon asukkaiden asumisviihtyvyyteen. Tätä voi olla kerhotoiminta, yleisten tilojen käyttö, pihatalkoot tai vaikka viikoittainen kahvakuulajumppa, perhekerho tai yhteinen kesäjuhla. 

 

Yhteiskokous

Kaikille Niiralan Kulman asukkaille avoimia kokouksia järjestetään vuokranmäärityksen yhteydessä kerran vuodessa. Kokouksiin voivat osallistua kaikki asukkaat. Niissä käsitellään vuokranmäärityksen perusteita yleisesti ja muita yleisiä asioita tarpeen mukaan.

Asukastoimikuntien puheenjohtajat ja sihteerit, ja niissä taloissa, joissa ei ole toimikuntaa, talon yhteyshenkilö kutsutaan vuosittain yhteiseen kokoukseen.

Tämä kokous päättää

 • keitä asukkaita esitetään Niiralan Kulman hallituksen asukasjäseniksi kerran neljässä vuodessa eli Kuopion kaupunginvaltuuston toimikaudeksi kerrallaan
 • ketkä kuusi asukasta, kolme eteläiseltä ja kolme pohjoiselta alueelta, valitaan yhtiön asukasneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 • asukasneuvoston sille esittämistä muista asioista

Yhteistoiminta

Yhteistoiminnalla laadukasta ja viihtyisää asumista

Asukastoiminnan tavoitteena on vaikuttaa asumisen laatuun ja asumisviihtyvyyteen. Laadukkaaseen ja viihtyisään asumiseen sisältyvät omasta asunnosta, kiinteistöstä ja pihapiiristä huolehtiminen, hyvät naapuruussuhteet sekä asumisen turvallisuus. Yhteistoiminnalla asukkaat voivat vaikuttaa myös rahan käyttöön, ja sitä kautta omiin vuokriinsa.

Kuinka voin vaikuttaa asumiseeni?

Tulemalla mukaan asukastoimintaan!

Asukashallinto tarjoaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikuttamismahdollisuuksia asumiseen liittyvissä asioissa. Toiminta perustuu asukkaiden vapaaehtoisuuteen ja aktiivisuuteen.

Onko talojen mahdollista saada toimintarahaa? Miten?

Yhtiö osoittaa asukastoimintaan toimintarahaa, jonka vuosittainen enimmäismäärä on 19,50 €/asunto taloa kohden.

Rahaa voidaan käyttää kaikille avoimien asukkaiden viihtyvyyttä ja yhteistoimintaa lisäävien tapahtumien järjestämiseen sekä muihin toiminnasta aiheutuviin yhtiön hyväksymiin kuluihin. Asukastoimikunnan päätöksellä toimintarahalla voidaan hankkia 

 • yhteiseen käyttöön tarkoitettuja pelejä, liikuntavälineitä ja askartelutarvikkeita
 • välttämättömiä kerhohuoneen kalusteita
 • kesäkukkia
 • talkootarjoilua 

 

Isot pihakalusteet ja istutukset on sisällytettävä vuosikorjausbudjettiin. Toimintarahalla ei saa ostaa alkoholijuomia tai tupakkaa, ei myöskään keskiolutta.

Käytetty toimintaraha on mukana talon kuluissa. Jos rahaa ei käytetä, siitä ei myöskään tule talolle kuluja. Toimintaraha, kuten muutkin menot, laskutetaan siis kunkin talon osalta erikseen. Toimintaraha on aina myös kulu, joten sitä kannattaa käyttää harkitusti.

Viime vuosina raha on jaettu siten, että asukastoimikuntien käyttöön jää 13,50 €/asunto, asukkaiden yhteiseen koulutukseen 1,75 €/asunto ja kaikille asukkaille suunnattujen yhteisten tapahtumien kuluihin 1,75 €/asunto.

Lisätietoja:

Asukashallinto

Asukastoiminnan/-demokratian asiat, asukaskokoukset, kerhotilat, kuntosalit, vieraspysäköintiluvat ym. Puhelinpalvelu: ma–ti ja to–pe klo 9–12.

017 265 5304
asukashallinto@niiralankulma.fi

Asukasisännöinti/asukastoiminta

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI