Usein kysyttyä

Asumisohjeita - käyttäytyminen ja häiriöt

Mattojen tomutus ja tuuletus

Mattoja saa tomuttaa vain joko pihalle tarkoitusta varten rakennetuilla telineillä tai talojen tuuletusparvekkeilla - ei asuntojen parvekkeilla. Tuuletus- ja tomutusajat ovat seuraavat:

maanantaista perjantaihin klo 8 - 20
lauantaisin klo 8 - 18

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimet ovat sallittuja kaikissa Niiralan Kulman asunnoissa. Lemmikkieläimiä on pidettävä niin, ettei niistä ole haittaa naapureille eikä kiinteistölle. Ammattimainen eläinten kasvattaminen ja hoitaminen asunnoissa ei ole sallittua. Lemmikkieläimiä ei saa pitää irrallaan yhteisissä tiloissa ja pihassa tai ulkoiluttaa lasten leikkialueilla.

Niiralan Kulma Oy:n asumisohjeiden mukaan lemmikkien ulkoiluttaminen kiinteistön alueella on ehdottomasti kielletty ja jos lemmikki sattuu tekemään tarpeensa pihaan, tulee omistajan korjata jätökset pois. 

Luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen kiinteistön alueella ja parvekkeilla on kielletty.

Lemmikkieläinten aiheuttamat häiriöt:

Katso täältä neuvoja ja ohjeita, mikäli lemmikeistä aiheutuu häiriötä asuintalossanne >>

Ota naapuri huomioon - aktiivinen aika klo klo 6-22

Huoneiston ulkopuolelle kuuluva äänenpito on kielletty klo 22 ja 6 välisenä aikana. Häiriötä aiheuttava toiminta on kielletty kaikkina aikoina. Muu kuin itse huoneistoon kohdistuva äänekäs korjaus- ja askartelutoiminta on asunnossa kielletty.

Mikäli koet häiriötä, pyydämme tekemään häiriöilmoituksen >>

 

Äänekäs naapuri?

Jos asukkaan asumisohjeiden vastainen elämäntapa aiheuttaa naapurustoon pitkäkestoista, toistuvaa tai kovaäänistä häiriötä, on siitä hyvä ilmoittaa Niiralan Kulmalle.

Pyri ensin huomauttamaan asiasta häiriön aiheuttajalle. Jos huomauttaminen on mahdotonta, ilmoita tilanteesta vuokranantajalle . Akuuteissa tilanteissa on hyvä olla suoraan yhteydessä poliisiin. 

Asumishäiriöt, joihin yhtiö puuttuu

Yhtiöllä on toimivalta puuttua sellaisiin häiriöihin, joissa "asukas viettää tai sallii vietettävän häiritsevää elämää". 

Asumishäiriöihin on parasta puuttua mahdollisimman nopeasti. Lievissä tapauksissa kannattaa yrittää selvittää asia asianosaisten kanssa. Vakavissa tapauksissa on täytettävä ja allekirjoitettava Niiralan Kulmalle täytettävä sähköinen asumishäiriöilmoitus asukassivulla tai paperimuotoinen häiriöilmoitus. Häiriöilmoituksessa on oltava vähintään kahden eri asunnossa asuvan henkilön allekirjoitus, joten naapuriapua kannattaa pyytää ja antaa. Ilmoituksesta tulee käydä tarkasti ilmi:

  • kuka tai ketkä ovat häirinneet,
  • millainen häiriö on kyseessä,
  • missä ja milloin se on tapahtunut ja
  • miten usein häiriöitä on esiintynyt.

 

Tarkat tiedot ovat välttämättömiä. Vain niiden avulla yhtiö voi antaa häiritsijälle huomautuksen tai varoituksen. Lisäksi tarvitaan ilmoittajien nimet ja yhteystiedot mahdollisten lisätietojen kysymistä varten. Ilmoituksen tekijöistä ei anneta tietoja häiriön aiheuttajalle. Häiriöilmoituksen voi jättää sähköisesti omalla asukassivulla tai sähköpostitse asumisviihtyvyys@niiralankulma.fi. Paperisen häiriöilmoituksen voi toimittaa suoraan toimistolle osoitteeseen Hatsalankatu 37, 70110 Kuopio.

Asukkaiden on hyvä tietää myös se tosiasia, että poliisi ei ilmoita yhtiölle käynneistään kiinteistöillä tai asunnoissa, joten näissäkin tapauksissa joudumme turvautumaan naapureiden antamiin tietoihin.

 Kannattaa muistaa vielä, että

  • nimettömiä ilmoituksia ei huomioida, eikä
  • puhelimitse tehtäviä ilmoituksia vastaanoteta, ellei asiasta ole jo aiemmin tehty kirjallista häiriöilmoitusta.

 

Mikäli tahalliset rikkomukset todistettavasti jatkuvat, ne johtavat asunnon vuokraoikeuden menettämiseen eli häätöön.

Lisätietoja asumishäiriöihin ja asumisviihtyvyyteen liittyen saat asumisviihtyvyyden osastoltamme:

Puh: 017 2655 303 (ma-ti ja to-pe klo 9-12)

Email: asumisviihtyvyys@niiralankulma.fi

Järjestyshäiriöt ja omaisuusrikokset eli häiriöt, joihin yhtiön toimivalta ei riitä

Asukkaiden ja heidän vieraidensa keskinäiset ongelmat naapureiden kanssa eivät kuulu yhtiön toimivallan piiriin. Näissä tapauksissa olisi parasta, jos asianosaiset pyrkisivät sopimaan asioista keskenään. Yhtiön asukasisännöitsijöiden kautta asukkaat voidaan ainoastaan ohjata sovitteluun. Ääritapauksessa asukkaiden on hoidettava asiansa viranomaisteitse (rikosilmoitus), mutta tällöinkään yhtiöllä ei ole asiassa sananvaltaa. 

Poliisille on aina ilmoitettava vakavat järjestyshäiriöt kuten väkivalta ja sillä uhkaaminen. Samoin yksityiseen omaisuuteen kohdistuvista rikoksista tai ilkivallasta tulee vuokralaisen itse tehdä ilmoitus poliisille.

Niiralan Kulma tekee poliisille rikosilmoituksen kiinteistöön kohdistuvista rikoksista ja ilkivallasta, mutta useimmiten yhtiö tarvitsee ensin asukkailta ilmoituksen ilkivallasta.

Lisätietoja asumisviihtyvyyden osastoltamme:

Puh: 017 2655 303 (ma-ti ja to-pe klo 9-12)

Email: asumisviihtyvyys@niiralankulma.fi

Häätö

Tilanteessa, jossa asukas viettää tai sallii vietettävän häiritsevää elämää, eikä saamastaan varoituksesta huolimatta korjaa menettelyään, ei vuokranantajalle jää muuta mahdollisuutta kuin purkaa vuokrasopimus ja häätää asukas.

Laskutushinnasto vahinkoihin ja korvaamisiin

Asukas on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän, hänen perheensä jäsen tai hänen luvallaan asunnossa oleskeleva henkilö tahallisesti ja laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa asunnolle. Tupakoinnin aiheuttamat siivous- ja korjauskulut asunnossa voidaan laskuttaa asukkaalta.

Niiralan Kulmassa on käytössä laskutushinnasto, joka vastaa keskimääräistä kustannusta tuotteista ja töistä, joita joudutaan tekemään asunnon huonon hoidon tai siivoamattomuuden takia. Huolehtimalla korjauksista omatoimisesti, kustannukset saattavat olla pienemmät kuin yhtiön työnä.

Väärinpysäköinti

Ajoneuvon luvaton pysäköiminen piha-alueelle, ajoväylälle tai toisen hallinnassa olevalle autopaikalle on kielletty. Hälytysajoneuvojen pääsy pihan kaikkiin osiin on oltava aina esteetön. Ohjaa vieraasi pysäköimään vieraspaikoille tai lähimmälle yleiselle pysäköintialueelle. Jatkuva väärinpysäköinti voi johtaa myös vuokrasopimuksen purkamiseen tai häätöön.

Mikäli havaitset väärinpysäköintiä kiinteistöllä, niin ota yhteyttä asumisviihtyvyyden osastoomme:

Puh: 017 2655 303 (ma-ti ja to-pe klo 9-12)

Email: asumisviihtyvyys@niiralankulma.fi

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI