Mikä Niiralan Kulma on?

Lue lisää

Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet ovat Niiralan Kulman toiminnan ja menettelytapojen perusta. Kysymys oikeasta ja väärästä on lähtökohtaisesti henkilökohtainen, mutta näihin eettisiin ohjeisiin on koottu Niiralan Kulman arvoihin ja yhteiskuntavastuuseen perustuva linja, jota jokaisen yhtiön työntekijän tulee yhteisömme jäsenenä noudattaa. 

Noudatamme Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiön valvovana viranomaisena toimivan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran ohjeita ja määräyksiä, Hyvää vuokratapaa, Kuopion kaupungin konserniohjetta ja muuta omistajaohjausta, sekä yhtiön toimintaohjeita.

Päivitetty 24.11.2021

 

Eettiset ohjeet

Vastuullinen yritys

 • Edistämme kaupungin hyvinvointia ja työmarkkinoiden toimivuutta kohtuuhintaisten ja vapaa-rahoitteisten asumispalveluiden tarjonnallamme.
 • Tasapainotamme kaupungin asuinalueita ja yhdyskuntasuunnittelua monipuolisella ja maantie-teellisesti laajalle sijoittuvalla asuntotarjonnallamme.
 • Toimimme ympäristöä säästäen ja resurssiviisaasti.
 • Huolehdimme terveellisestä työympäristöstä ja työturvallisuudesta.
 • Yhtiöstä poistettava tavara kierrätetään Nikun kirpputorin kautta. 
 • Emme hyväksy korruptiota, lahjontaa tai rahanpesua. 
 • Hyväksymme lahjoitusten antamisen hyväntekeväisyyteen. Lahjoitukset annetaan ilman ehtoja tai odotuksia hyödystä omalle liiketoiminnalle.

Vastuullinen työntekijä

 • Olemme kohteliaita, huomaavaisia, hienotunteisia ja lojaaleja. 
 • Kohtelemme toisiamme reilusti, tasa-arvoisesti ja syrjimättä.
 • Kunnioitamme toistemme ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia. 
 • Emme suvaitse työpaikalla epäasiallista käytöstä tai syrjintää ja puutumme epäkohtiin.
 • Olemme luottamuksen arvoisia.
 • Arvostamme omaa työtämme, työyhteisömme jäseniä ja työnantajaamme.
 • Emme ota vastaan emmekä myöskään tarjoa vähäistä suurempaa vieraanvaraisuutta, lahjoja tai muita etuja, joilla voidaan olettaa vaikutettavan toimintaamme tai päätöksentekoomme.
 • Voimme osallistua sosiaalista, työhön liittyvää verkostoitumista edistäviin tapahtumiin esihenkilön etukäteissuostumuksella.  
 • Henkilöstön yksityisostoissa on mahdollista hyödyntää Niiralan Kulman tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden myöntämiä alennuksia.
 • Noudatamme Nikun yhteisiä arvoja, sääntöjä ja ohjeita. 

Vastuullinen asiakassuhde

 • Kohtelemme asiakkaita reilusti, tasa-arvoisesti ja syrjimättä.
 • Kunnioitamme asiakkaiden ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia. 
 • Huolehdimme asiakkaiden yksityisyydensuojasta.
 • Tuemme asukastoimintaa ja asukkaiden yhteisöllisyyttä.
 • Kohtelemme ja puhumme asiakkaistamme ja asiakkaillemme arvostavasti, ja odotamme myös asiakkailtamme samaa.

Vastuullinen toiminta

 • Tuotamme kestäviä, kohtuuhintaisia, turvallisia ja laadukkaita rakennuksia ja koteja.
 • Rakennamme ja suunnittelemme niin, että asumisen ja rakennusten ympäristökuormitus ja ylläpitokustannukset ovat mahdollisimman pienet koko rakennusten elinkaaren ajan.
 • Korjaamme ja huollamme kiinteistöjämme niin, että niissä on terveellistä, turvallista ja taloudellista asua.
 • Etsimme jatkuvasti uusia, toimivia ratkaisuja, joilla voimme pienentää rakentamisen ja asumisen hiilijalanjälkeä. 
 • Olemme sitoutuneet Kuopion ilmastopoliittiseen ohjelmaan, jonka tavoitteena on kaupungin hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. 

Vastuullinen viestintä

 • Pidämme asiakkaamme, median ja sidosryhmät ajan tasalla palveluistamme ja päätöksenteostamme.
 • Esittelemme toimintaamme avoimesti, kattavasti ja helppotajuisesti sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän keinoin. 
 • Toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa asukkaiden, sidosryhmien, henkilöstön ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Seuranta, epäkohtiin puuttuminen ja raportointi

 • Eettisten ohjeiden vastaiseen toimintaan puututaan välittömästi. 
 • Esihenkilöt ovat velvollisia seuraamaan eettisten ohjeiden toteutumista, olemaan avoimia palautteen suhteen ja tarvittaessa ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin. Vastuu epäkohtien korjaamisesta kuuluu ensisijaisesti esihenkilöille ja johdolle.
 • Yhtiön sisäisen palvelun ja riskienhallinnan palvelut ostetaan ulkopuoliselta tilintarkastusyhteisöltä.
 • Yhtiön hallituksen, johdon ja päälliköiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan lähipiiriohjeen mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä.
 • Päivitämme ohjeistusta tarvittaessa toimintamme parantamiseksi. 

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI