Niiralan Kulman arvot

Asiakastyytyväisyys

 • Tuotamme laadukkaita ja kohtuuhintaisia asumisen palveluita.
 • Asiakastyytyväisyys ohjaa toimintaamme.
 • Kehitämme asumisen palveluitamme ja uusia palvelupaketteja asiakkaidemme tarpeisiin.
 • Laadukkaiden palveluiden ja hyvän asiakaskokemuksen ansiosta olemme haluttu vaihtoehto asunnonhakijalle.
 • Osaamme viestiä asunnonhakijoille ja asukkaillemme eduista ja hyödyistä.
 • Hyödynnämme digitalisaatiota.

Yhteisöllisyys

 • Nikulaisuus on meille positiivinen voimavara.
 • Olemme ylpeitä työpaikastamme.
 • Huolehdimme työyhteisömme hyvinvoinnista ja osaamisesta.
 • Panostamme laadukkaaseen sisäiseen palveluun.
 • Tuemme ja kehitämme yhteisöllistä ja osallistavaa toimintaa.
 • Olemme vastuunkantaja ja sosiaalisen asuttamisen asiantuntija.
 • Kehitämme kumppaneidemme kanssa yhteistyötä.

Vastuullisuus

 • Haluamme olla Kuopion seudun vuokra-asumisen kehittäjä.
 • Meillä on ympäristö- ja vastuullisuusohjelma.
 • Uudistamme toimintaamme ja parannamme prosessejamme asiakkaidemme parhaaksi.
 • Tuotamme kestäviä palveluita.
 • Rakennamme pitkäjänteisiä, harkittuja ratkaisuja ja haemme maltillista vuokratason hintakehitystä.
 • Käyttöasteemme pysyy korkeana.
 • Rakennamme yhtiön menestystä vastuullisesti, kestävästi ja kannattavasti.

Elämänlaatu

 • Työskentelemme hyvän elämänlaadun puolesta.
 • Edistämme kaupunkikonsernin menestystä ratkaisuillamme ja työllämme.
 • Rakennamme asukkaillemme turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä.
 • Arvostamme monimuotoista ja yhteisöllistä asumisen kulttuuria.
 • Käytämme hyvän asumisympäristön rakentamiseen  asiantuntijaosaamistamme.

 

Arvot ohjaavat toimintaamme ja olemme sitoutuneet toiminnassamme noudattamaan niitä. 

 

 

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI