Usein kysyttyä

Asumisohjeita - turvallisuus

Otanko kotivakuutuksen?

Kotivakuutus kannattaa ottaa heti, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu. Kun vakuutus on voimassa jo muuttopäivänä, vakuutus korvaa myös muuton aikana mahdollisesti sattuvat vahingot.  Kotivakuutukseen voi kuulua normaalin irtaimistovakuutuksen lisäksi keskeytysvakuutus, joka korvaa sijaisasunnon kustannukset, jos asukas joutuu pois asunnostaan vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvan vahingon korjaustöiden ajaksi.

Kotivakuutukseen voi kuulua myös vastuuvakuutus, joka vakuuttaa kaikki vakuutuksenottajan kanssa samassa osoitteessa asuvat henkilöt. Vastuuvakuutuksesta saa korvausapua, kun vakuutettu aiheuttaa omalla toiminnallaan vahinkoa toisen omaisuudelle. Vastuuvakuutus kattaa ulkopuoliselle aiheutuneita esine- ja henkilövahinkoja, sattuivat ne missä tahansa.

Vaikka kuuluisit niihin, joille ei koskaan satu mitään ikävää, saattaa naapurin vahinko tulla sinunkin kotiisi.

Kiinteistön vakuutus

Yhtiö on ottanut kaikille kiinteistöille täysarvovakuutuksen, joka korvaa kiinteistölle aiheutuvat vahingot. Kiinteistövakuutus ei korvaa kotien irtaimistoa. Suosittelemmekin asukkaita ottamaan itselleen mahdollisimman kattavan kotivakuutuksen, joka korvaa esimerkiksi tulipalon tai vesivahingon aiheuttamat irtaimistovahingot. Vahinko voi sattua myös naapurissa, jolloin esim. tulipalon sammutuksen aiheuttamat irtaimiston vesivahingot korvaa vain oma vakuutus.

Tarvitsenko alkusammutuskalustoa tai palovaroittimen?

Tulipalon syttyessä on jokainen hetki kallis. Savu täyttää huoneen 2 - 3 minuutissa. Palovaroitin reagoi savuun ja herättää nukkuvan ihmisen.

Niiralan Kulma hankkii palovaroittimen kaikkiin asuntoihin, mutta asukkaiden on itse huolehdittava hälyttimien kunnosta ja pariston vaihdosta! Hyvä muistisääntö on vaihtaa paristo aina 112–päivänä eli 11.2. 

Alkusammutuskalustoa (sammutuspeite ja nestesammutin) suositellaan joka kotiin! Näin tulipalon sattuessa palon etenemistä voi itse yrittää estää ja näin suojella perheenjäseniä ja irtaimistoa.

Lukitus

Huoneiston ulko-ovi kannattaa laittaa takalukkoon, kun asunto jää tyhjäksi. Tarpeen tullen kiinteistönhoitaja neuvoo, kuinka tämä tehdään. Kaikissa ovissa ei ole tätä mahdollisuutta.

Turvaketjun ja ovisilmän saa asentaa, edellyttäen että ne asennetaan ammattitaitoisesti ja jätetään paikoilleen pois muutettaessa. Erilisiä varmuuslukkoja ei saa asentaa, koska ne estävät huoltomiehen sisäänpääsyn hätätilanteissa.

Pihalle pysäköinnistä

Pihoihin ajo ja pysäköinti on kielletty, koska ne ovat viranomaisten käyttämiä pelastusteitä. Pysäköidyistä autoista voi aiheutua jopa kohtalokkaita esteitä hälytys- ja pelastustehtävien hoitamiselle.

Varastotilat

Arvotavaraa ei kannata säilyttää kellari-, ullakko- tai pihavarastoissa, koska niihin on helppo murtautua. Kosteudelle arkoja tavaroita ei puolestaan kannata säilyttää lämmittämättömissä ullakko- tai pihavarastoissa. 

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI