Asumishäiriöt


Yhtiöllä on toimivalta puuttua sellaisiin häiriöihin, joissa "asukas viettää tai sallii vietettävän häiritsevää elämää". 

Asumishäiriöihin on parasta puuttua mahdollisimman nopeasti. Lievissä tapauksissa kannattaa yrittää selvittää asia asianosaisten kanssa. Vakavissa tapauksissa on täytettävä ja allekirjoitettava Niiralan Kulmalle kirjallinen häiriöilmoitus. Häiriöilmoituksessa on oltava vähintään kahden eri asunnossa asuvan henkilön allekirjoitus, joten naapuriapua kannattaa pyytää ja antaa. Ilmoituksesta tulee käydä tarkasti ilmi:

  • kuka tai ketkä ovat häirinneet
  • millainen häiriö on kyseessä
  • missä ja milloin se on tapahtunut ja
  • miten usein häiriöitä on esiintynyt.
     

Tarkat tiedot ovat välttämättömiä. Vain niiden avulla yhtiö voi antaa häiritsijälle huomautuksen tai varoituksen. Lisäksi tarvitaan ilmoittajien nimet ja yhteystiedot mahdollisten lisätietojen kysymistä varten. Ilmoituksen tekijöistä ei anneta tietoja häiriön aiheuttajalle. Kirjallisen häiriöilmoituksen voit toimittaa suoraan toimistolle. Voit myös tehdä sähköisen häiriöilmoituksen kirjoittamalla vapaamuotoisen sähköpostiviestin häiriöstä osoitteeseen: asumisviihtyvyys(a)niiralankulma.fi.

Asukkaiden on hyvä tietää myös se tosiasia, että poliisi ei ilmoita yhtiölle käynneistään kiinteistöillä tai asunnoissa, joten näissäkin tapauksissa joudumme turvautumaan naapureiden antamiin tietoihin.

 Kannattaa muistaa vielä, että

  • nimettömiä ilmoituksia ei huomioida
  • puhelimitse annamme ainoastaan neuvontaa ja ohjeistusta.
     

Mikäli tahalliset rikkomukset todistettavasti jatkuvat, ne johtavat asunnon vuokraoikeuden menettämiseen eli häätöön.

Asukkaat asuvat juuri niin rauhallisessa tai rauhattomassa talossa kuin itse sitä sietävät. Vain asukkaat viime kädessä voivat päättää kuinka hyvä talossa on asua.

Järjestyshäiriöt ja omaisuusrikokset eli häiriöt, joihin yhtiön toimivalta ei riitä:

Asukkaiden ja heidän vieraidensa keskinäiset ongelmat naapureiden kanssa eivät kuulu yhtiön toimivallan piiriin. Näissä tapauksissa olisi parasta, jos asianosaiset pyrkisivät sopimaan asioista keskenään. Yhtiön asukasisännöitsijöiden kautta asukkaat voidaan ainoastaan ohjata sovitteluun. Ääritapauksessa asukkaiden on hoidettava asiansa viranomaisteitse (rikosilmoitus), mutta tällöinkään yhtiöllä ei ole asiassa sananvaltaa. 

Poliisille on aina ilmoitettava vakavat järjestyshäiriöt kuten väkivalta ja sillä uhkaaminen. Samoin yksityiseen omaisuuteen kohdistuvista rikoksista tai ilkivallasta tulee vuokralaisen itse tehdä ilmoitus poliisille.

Niiralan Kulma tekee poliisille rikosilmoituksen kiinteistöön kohdistuvista rikoksista ja ilkivallasta, mutta useimmiten yhtiö tarvitsee ensin asukkailta ilmoituksen ilkivallasta. 

 

HUOM! Sähköisen häiriöilmoituksen häiritsevästä asumisesta tai tupakoinnista voit tehdä asukkaan e-Palvelujen kautta  (vaatii kirjautumisen).

 

Tulostettava häiriöilmoitus (pdf)   

 

Lisätietoja:

Asumisviihtyvyys

Asumishäiriöt, häiritsevä tupakointi, väärinpysäköinti, naapurisopu yms. liittyvät asiat. Puhelinpalvelu: ma–ti ja to–pe klo 9–12.

017 265 5303
asumisviihtyvyys@niiralankulma.fi

Asukasisännöinti

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI