Asukasvalinnan perusteet

Niiralan Kulma noudattaa asukasvalinnoissaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran ohjeita. Vuokravakuuden pyydämme tulevalta vuokralaiselta vain silloin, jos luottotiedoissa on merkintöjä.

Suuri osa Niiralan Kulman vuokrataloista on rakennettu valtion tuella eli ne ovat niin sanottuja ara-vuokrakohteita, joiden asukasvalinnat tehdään Aran ohjeiden mukaisesti. Ara-vuokra-asuntoon valittavan henkilön tärkein valintaperuste on todellinen asunnontarve, esimerkiksi asunnottomuus, irtisanominen entisestä asunnosta tai nykyisen asunnon ahtaus tai heikko kunto. Lisäksi ara-valintaperusteita ovat varallisuus ja tulot.

Niiralan Kulmalla on myös vapaarahoitteisia asuntoja, joihin ei sovelleta Aran ohjeistamia varallisuusrajoja. Näihin asuntoihin voi hakea kuka tahansa vuokra-asunnon tarpeessa oleva henkilö tai perhekunta.

Ara-vuokra-asuntoa ei voi saada henkilö, jolla on riittävästi omaisuutta vastaavan asunnon ostamiseen. Arviointiperusteena pidetään omaisuuden myyntiarvoa, josta vähennetään velat.

Varsinaisia tulorajoja ei ole, mutta jos valintatilanteessa on kaksi samanvertaista hakijaa, tulee tulot selvittää keskinäisen vertailun vuoksi.

Ohjeelliset varallisuusrajat 1.6.2024 alkaen (ara-vuokra-asunnot):

Hakijaruokakunnan 
henkilöluku
Varallisuusraja, euroa
1 45 000
2 55 000
3 70 000

Jos hakijoita on neljä tai enemmän varallisuusrajaan lisätään 10 000 euroa jokaista lisähenkilöä kohden.

Muita asukasvalintaan vaikuttavia asioita

Jos asunnonhakija kieltäytyy toistuvasti ilman hyväksyttäviä perusteita tarjotusta asunnosta, hänen hakemuksensa katsotaan rauenneeksi. Hyväksyttävä peruste on, jos tarjottu asunto ei koon, tyypin, varustetason tai sijainnin suhteen vastaa hakijan tarpeita. 

Hakijaksi ei hyväksytä myöskään henkilöä

  • jolla on maksurästejä Niiralan Kulmalle
  • joka on saanut häiriöhäädön Niiralan Kulman asunnosta (häädöstä tulee olla kulunut kaksi vuotta ja elämänhallinnassa pitää olla tapahtunut pysyvä parannus)
  • joka on tarkoituksellisesti antanut vääriä tietoja hakemuksessaan (tällöin hän voi menettää jo myönnetyn asumisoikeuden).

Vuokravakuus

Vuokravakuus Niiralan Kulman asunnoissa on nolla euroa, jos hakijan luottotiedot ovat kunnossa (1.11.2021 alkaen tehdyt asuntotarjoukset).

Jos luottotiedoissa on merkintää, vakuus on 2–3 kuukauden vuokran suuruinen riippuen luottotietomerkintöjen laadusta ja määrästä sekä haettavan asunnon koosta.

Jos vakuus pyydetään, se määräytyy näin:

  • 2 kuukauden vuokran määrä, jos merkintöjä luottotiedoissa on alle 3000 euron arvosta (vakuus kuitenkin vähintään  2 x 400 euroa tai 2 x 500 euroa).
  • 3 kuukauden vuokran määrä, jos merkintöjä luottotiedoissa on yli 3000 euron arvosta.

Vakuus maksetaan vuokranantajan tilille ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista ja se palautetaan noin neljän viikon kuluttua vuokrasuhteen päättymisen jälkeen, jos velvoitteet vuokranantajaa kohtaan on hoidettu asianmukaisesti.

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI