Asukasvalinnan perusteet

Niiralan Kulma noudattaa asukasvalinnoissaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ohjeita. Aravavuokra-asuntoon valittavan tärkein valintaperuste on todellinen asunnontarve - esim. asunnottomuus, irtisanominen entisestä asunnosta, nykyisen asunnon ahtaus tai heikko kunto.

Aravavuokra-asuntoa ei voi saada henkilö, jolla on riittävästi omaisuutta vastaavan asunnon ostamiseen. Arviointiperusteena pidetään omaisuuden myyntiarvoa, josta vähennetään velat.

HUOM! Niiralan Kulmalla on myös asuntoja, joihin ei ole ARAn ohjeistamia varallisuusrajoja. Näihin asuntoihin voi hakea kuka tahansa vuokra-asunnon tarpeessa oleva henkilö tai perhekunta! Kysy lisää hakijapalvelusta >>

Ohjeelliset varallisuusrajat, joita Niiralan Kulmassa noudatetaan (varallisuusrajoitetut asunnot):

Hakijaruokakunnan 
henkilöluku
Varallisuusraja €
1 42 000
2 52 000
3 68 000

jos hakijoita on 4 tai enemmän varallisuusrajaan lisätään 10.000 jokaista lisähenkilöä kohden.

Varsinaisia tulorajoja ei ole, mutta jos valintatilanteessa on kaksi samanvertaista hakijaa, tulee tulot selvittää keskinäisen vertailun vuoksi. Asukkaat valitaan edelleen sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen perusteella. Asukasvalintaperusteet ovat hakijaruokakunnan asunnon tarve, varallisuus ja tulot.

Mikäli asunnonhakija kieltäytyy toistuvasti ilman hyväksyttäviä perusteita tarjotusta asunnosta, hänen hakemuksensa katsotaan rauenneeksi. Hyväksyttävä peruste on, jos tarjottu asunto ei koon, tyypin, varustetason tai sijainnin suhteen vastaa hakijan tarpeita.

Henkilöä, jolla on maksurästejä Niiralan Kulmalle, ei hyväksytä hakijaksi ennen kuin maksurästit on hoidettu.

Henkilöä, joka on saanut häiriöhäädön Niiralan Kulman asunnosta, ei hyväksytä hakijaksi ennen kuin häädöstä on kulunut kaksi vuotta ja tällöinkin vain sillä ehdolla, että henkilön elämäntavoissa on tapahtunut pysyvä parannus.

Henkilöä, joka on tarkoituksellisesti antanut vääriä tietoja hakemuksessaan, ei hyväksytä hakijaksi tai hän saattaa menettää jo myönnetyn asumisoikeuden.

Vakuus

1.11.2021 alkaen vakuus Niiralan Kulman asunnoissa on nolla euroa, jos hakijan luottotiedot ovat kunnossa. Muutos koskee 1.11.2021 alkaen tehtyihin uusiin asuntotarjouksiin.

Mikäli luottotiedoissa on merkintää, vakuus on 2-3 kk vuokran suuruinen riippuen luottotietomerkintöjen laadusta ja määrästä sekä haettavan asunnon koosta.

Jos vakuus pyydetään, se määräytyy näin:

  • 2 kk:n vuokran määrä, jos merkintöjä luottotiedoissa alle 3000 € arvosta (vakuus kuitenkin väh. 2 x 400 € tai 2 x 500 €)
  • 3 kk:n vuokran määrä, jos merkintöjä luottotiedoissa yli 3000 € arvosta

 

Vakuus maksetaan vuokranantajan tilille ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista ja se palautetaan noin neljän viikon kuluttua vuokrasuhteen päättymisen jälkeen, mikäli velvoitteet vuokranantajaa kohtaan on hoidettu.

 

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI