Asunnon hoitaminen

Asumiseen kuuluu pitää huolta asunnosta. Asunnon hyvä hoito vaikuttaa tietysti asumismukavuuteen, mutta lisäksi asumisen kulut saadaan pidettyä maltillisempana, kun vältytään turhilta huolto- tai korjauskustannuksilta. 

Asunnon hoitaminen on tärkeä osa vuokralaisen velvollisuuksia, ja asumisviihtyvyyteen vaikuttaa myös asukas itse. Asukkaan on esimerkiksi ilmoitettava mahdollisista vesivuodoista tai asunnon vahingoittumisesta viipymättä kiinteistönhoitajalle. Asunnon pinnoista, hajulukoista ja ilmanvaihtokanavien puhtaudesta on huolehdittava säännöllisesti. Asukas vastaa itse laiminlyönnistä aiheutuneista kuluista. 

Tarkemmin asukkaan ja yhtiön vastuita on selvitetty vastuunjakotaulukossa.

Tutustu myös tarkemmin:

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI