Mitä tarkoittaa asumisaktiivisuus ja asukastoiminta,  ja kuinka jokainen asukas voi vaikuttaa omaan asumiseensa vuokrataloyhtiössä - ota selvää!

Asukasneuvoston vaalit 2025

12.06.2024 - Kirjoittaja

Nykyisen asukasneuvoston neljän vuoden toimikausi päättyy keväällä 2025, ja on aika valita uusi asukasneuvosto. Kutsumme nyt asukaskokouksia valitsemaan ehdokkaita asukasneuvostoon.

 

 

Asukasneuvoston tehtävät

> Päättää kaikkia asukkaita koskevista yhteisistä asukastapahtumista, koulutustilaisuuksista sekä edistää asukkaiden välistä yhteistoimintaa. > Antaa lausuntoja koko yhtiöitä koskevista asioista yhtiön johdolle ja hallitukselle. > Jäsenet voivat pyydettäessä osallistua talojen asukaskokouksiin.

Pyydämme toimikuntia järjestämään kiinteistöllä asukaskokouksen, jossa esitetään ehdokkaita asukasneuvostoon. Ehdokkaita asukasneuvostoon voi esittää 30.9.2024 saakka, joten ehdokkaan voi asettaa vaikkapa asukastoimikunnan järjestämässä kiinteistön syksyn vuokranmäärityskokouksessa.

 

Ehdokasasettelu

  1. Asukasneuvoston ehdokkaaksi asettaminen tapahtuu kirjaamalla ehdokkaan nimi asukaskokouksen pöytäkirjaan, joka toimitetaan Niiralan Kulman asukasisännöitsijälle viimeistään 30.9.2024.
  2. Asukasneuvoston ehdokkaan tulee olla asukastoimikunnan puheenjohtaja tai sihteeri. 
  3. Ehdokkaaksi voidaan asettaa vain yksi jäsen/kiinteistö. Jos omalta kiinteistöltä ei löydy ehdokasta, niin ehdokasta voi esittää myös toiselta kiinteistöltä. 
  4. Asukasneuvosto ja sen varajäsenet valitaan vaalilla asukastoimijoiden kokouksessa tammikuussa 2025. Asukastoimijoiden kokous koostuu kiinteistöjen asukastoimikuntien puheenjohtajista ja sihteereistä, ja toimikunnan puuttuessa yksiköiden yhteyshenkiköistä.
  5. Asukasneuvostoon ehdotettavien on oltava 18 vuotta täyttäneitä, jotka asuvat vakinaisesti yhtiön omistamassa asunnossa ja joilta on saatu suostumus tehtävään.

 

Asukasneuvostoon valitaan kahdeksan asukasjäsentä: kolme eteläisiltä alueilta (+kolme varajäsentä) ja kolme pohjoisilta asuinaleilta (+kolme varajäsentä). Lisäksi asukasneuvostoon kuuluvat Niiralan Kulman hallituksen kaksi asukasjäsentä.

Tarvittaessa vuosittaisessa tammikuisessa asukastoimijoiden puheenjohtajien ja sihteerien kokouksessa voidaan täydentää asukasneuvostoa. Asukasneuvoston kokouksiin osallistuu palvelupäällikkö (asukasneuvoston puheenjohtaja) sekä asukashallinnosta vastaava asukasisännöitsijä (sihteeri). Tarvittaessa kokoukseen voidaan kutsua esittelijöiksi yhtiön henkilökuntaa.

 

Niiralan Kulman hallituksen asukasjäsenet

Asukastoimijoiden kokous valitsee tammikuun 2025 kokouksessa kaksi ehdokasta yhtiön hallituksen asukasjäseniksi. Ehdokkaiksi valitaan tasa-arvolain mukaisesti asukasneuvoston vaalissa eniten ääniä saanut nainen ja mies. Niiralan Kulman johto esittää Kuopion kaupunginhallitukselle yhtiön hallituksen asukasjäseniksi asukastoimijoiden valitsemia henkilöitä. 

Yhtiön hallituksen asukasjäsenten toimikausi on sama kuin kaupunginvaltuuston toimikausi. 

 

Aikataulu

10.6.–30.9.2024:

Asukkaat valitsevat kiinteistöjen ehdokkaat asukasneuvoston jäseniksi asukaskokouksissa, ja kirjaavat ehdokkaansa pöytäkirjaan.

30.9.2024:

Asukaskokouksen pöytäkirja toimitetaan asukasisännöitsijälle.

Lokakuu 2024:

Ehdokkaat esitellään asukaslehti Nikulaisessa.

Tammikuu 2025:

Asukastoimijoiden kokous valitsee jäsenet asukasneuvostoon ja ehdokkaat Niiralan Kulman hallituksen asukasjäseniksi.

Kevät 2025:

Kuopion kaupunginhallitus esittää Niiralan Kulman yhtiökokoukselle hallituksen jäsenet, sekä kaksi asukasjäsentä.

Liittyvät uutiset

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI