Mitä tarkoittaa asumisaktiivisuus ja asukastoiminta,  ja kuinka jokainen asukas voi vaikuttaa omaan asumiseensa vuokrataloyhtiössä - ota selvää!

Huoli-ilmoitus on välittämistä

17.02.2022 - Kirjoittaja

Arjessa tulee toisinaan vastaan tilanteita, jotka herättävät huolen toisen ihmisen pärjäämisestä. Aina ei kuitenkaan ole selvää, mistä apua voi pyytää. Kun huoli herää esimerkiksi toisen ihmisen turvallisuudesta, kyvystä itsenäiseen asumiseen tai kaltoin kohtelusta on syytä ryhtyä toimenpiteisiin.

Sosiaalipalveluihin voi tehdä huoli-ilmoituksen, kun lapsen, aikuisen tai iäkkään henkilön huolenpidosta, terveydestä tai turvallisuudesta herää huoli. Muistisairaat ovat yksi ihmisryhmä, jotka hyötyisivät huoli-ilmoituksen paremmasta tunnettuudesta. - Tietoisuutta huoli-ilmoituksen ilmoitusmenettelystä pitää lisätä, että kukaan ei jää ilman apua, toteaa Niiralan Kulman palvelupäällikkö Päivi Vanninen.

- Moni ei tiedä mitä tehdä, kun ihminen liikkuu yöpaita päällä pihalla keskellä päivää tai ei löydä rappukäytävästä omaan asuntoonsa. Hetkessä auttaminen on tärkeää, mutta tieto tilanteesta pitää saada välitettyä myös eteenpäin, Vanninen toteaa.

Monta nimeä samalle asialle

Ilmoittajan kannalta on haastavaa, että huolen ilmoittamisesta käytetään useita eri nimiä. Ilmoituksen nimi voi asiayhteydestä riippuen olla ”yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi”, ”ilmoitus palvelutarpeen arvioimiseksi” tai ”huoli-ilmoitus”. Kuopiossa yhteydenotto ilmoitus tehdään pääsääntöisesti kaupungin verkkosivujen sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella. Osoitteen  https://pshyvinvointialue.fi/digipalvelujen-hakemisto kautta pääset pikahaun kautta valitsemaan mistä teet huoli-ilmoituksen. - Pääasia on, että saattaa tiedon huolesta jollekin viranomaiselle, Vanninen tiivistää.

Rohkene ilmoittaa!

Normaalin käytöksen ja huolta herättävän käytöksen raja voi olla häilyvä ja moni kokee, ettei halua puuttua toisen ihmisen elämään. Huoli-ilmoituksen tekemistä ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä menettelyn tarkoituksena on ensisijaisesti vain selvittää, onko ilmoituksessa mainitulla henkilöllä tarvetta avulle. Yhteydenotto tai ilmoitus ei ole hakemus sosiaalihuollon palvelusta.

Viranomaistahoille ilmoituksen tekeminen on velvoite, mutta ilmoituksen voi tehdä kuka vain. Ilmoituksen voi tehdä huolestunut sukulainen, naapuri, ystävä, asukastoimikunnan jäsen tai Nikun työntekijä. Toisin sanoen kuka tahansa, joka on vilpittömästi huolestunut toisen ihmisen tilanteesta.

Ilmoituksen voi tehdä anonyymisti, mutta ilmoittajan yhteystiedot otetaan viranomaisten toimesta ylös mahdollisten lisätietojen kysymistä varten. Joissakin tilanteissa voi olla myös järkevää käydä keskustelu ilmoituksen tekemisestä huolta herättäneen henkilön kanssa, jotta ilmoitus ei tule yllätyksenä.

Liittyvät uutiset

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI