Ei tikusta, vaan Nikusta asiaa!  Uutisia ja artikkeleita Niiralan Kulmasta, asukkaiden, henkilökunnan ja koko toiminnan näkökulmista. 

Niiralan Kulma tarjoaa asuntoja – hyvinvointialueen ja kaupungin tehtävänä tarjota tukea

28.06.2023 - Kirjoittaja

Niiralan Kulmalla järjestettiin 9.5.2023 keskustelutilaisuus kaupungin erityisasumisen tilanteesta. Tilaisuudessa tutustuttiin erityisryhmien asuttamishankkeen (Koti kaikille Kuopiossa, K3) loppuraporttiin sekä käytiin läpi Niiralan Kulman roolia ja vastuita erityisryhmien asuttajana. Nikulaisten lisäksi keskustelemassa oli Pohjois-Savon hyvinvointialueen, Kuopion kaupungin, asuntotoimen ja SDP:n edustajia.

Kuopiossa on käyty kevään aikana keskustelua erityisasumisen järjestelyistä. Erityisasumisella tarkoitetaan asumisen järjestämistä esimerkiksi ikääntyneille, vammaisille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille eli erityisryhmille, jotka tarvitsevat elämiseen ja asumiseen liittyviä tukitoimia. Tuen tarpeen määrittäminen voi olla haastavaa, sillä tarve voi vaihdella samankin henkilön kohdalla elämän eri vaiheissa. Lisäksi tuen tarve voi tarkoittaa eri asioita, esimerkiksi asuntojen esteettömyyttä tai päivittäisiin askareisiin sekä sairauden hoitoon liittyvää kotiin tuotua apua. Niiralan Kulman erityisasumisen palvelupäällikkö Päivi Vanninen on ollut viime vuodet mukana erityisryhmien K3-asuttamishankkeessa, jossa selvitettiin asunnottomien tai asunnottomuusuhan alla olevien henkilöiden asumisen järjestymistä. Vanninen kertoi tilaisuudessa hankkeen johtopäätöksiä. 

Kolmannen sektorin asumispalvelut olennaisia mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Viime vuoden lopulla päättyneen hankkeen keskeinen lopputulema oli Vannisen mukaan se, että parhaiten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asuminen sujuu, kun he asuvat palveluntuottajan vuokraamassa asunnossa tai asumisyksikössä. Tämä tarkoittaa, että Niiralan Kulma tarjoaa asunnot palveluntuottajille, jotka tekevät edelleen sopimuksen asunnosta vuokralaisen kanssa, ja huolehtivat samalla muista tarvittavista tukitoimista.

Kuopiossa tämänkaltaista palvelua tarjoavat Kuopion kaupungin perusterveydenhoidon (nykyisin Pohjois-Savon hyvinvointialueen vastuulla) lisäksi etenkin kolmannen sektorin toimijat, kuten Kallaveden asumispalvelut, Itä-Suomen päihdekuntoutus, Sirkkulanpuiston toimintayhdistys, Työterapinen yhdistys sekä Viadia ry. Yhteistyön sujumista ja erityisesti kolmannen sektorin isoa ja toimivaa roolia kiitteli myös Niiralan Kulman toimitusjohtaja Kari Keränen, joka täsmensi, että Niiralan Kulman tehtävänä on tuottaa ja tarjota asuntoja; sosiaalija terveyspalveluista on vastattava hyvinvointialueen joko ostopalveluna tai omalla palveluntuotannollaan.

Päivi Vanninen kertoi hankkeen osoittaneen, että jos vuokrasopimus oli suoraan kuntoutujan omissa nimissä, asuminen ja omasta itsestä huolehtiminen jäi monella puolitiehen, mistä pahimmillaan seurasi häätöjä. Palveluntuottajan kanssa tehty sopimus sen sijaan mahdollisti, että asukkaan huonontuneeseen elämäntilanteeseen pystyttiin puuttumaan nopeasti.

Ikääntyville tarpeenmukaisia palveluita kotiin ja lähistölle

Ikääntyneiden kohdalla Niiralan Kulma on yhteistyössä kaupungin kanssa toteuttanut Petoselle vuonna 2022 valmistuneen hoivakoti Liito-oravan, jossa on tehostetun palveluasumisen asuntoja sekä ikäihmisille suunnattuja vuokra-asuntoja. Valmisteilla ovat myös Leväsen ja Puijonlaakson palvelutalohankkeet. Lisäksi Niiralan Kulman kiinteistöistä löytyy joitakin esteettömiä tai osittain esteettömiä asuntoja.

Kaikille ikääntyville palveluasuntoja tai esteettömiä koteja ei kuitenkaan ole mahdollista tarjota, eivätkä kaikki niitä tarvitse. Keskustelua käytiinkin esimerkiksi välimuotoisesta yhteisöllisestä asumisesta, jossa ikääntyvillä voisi olla kontakti johonkin tahoon, joka tarjoaisi päivätoimintaa ja tukea. Myös ikäihmisten kohdalla kolmannen sektorin, esimerkiksi Kansalaisopiston tai Avoimen asukastoiminnan, rooli nähtiin tärkeänä kotiin tuotavien tukitoimien lisäksi.

Niin ikään ikääntyvien asuttamisessa Niiralan Kulman tehtävänä on tarjota riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja ja asumiseen liittyviä palveluita omatoimiseen asumiseen kykeneville. Esimerkiksi Nikun asukastoiminta ja asukkaiden järjestämät tapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä ja lievittävät yksinäisyyden kokemusta. Tärkeää ikääntyneiden kohdalla on kuitenkin huolehtia tuen tarpeen arvioinnista, jolloin kotona asuvalle pystytään tarjoamaan oikea-aikaisesti oikeanlaista tukea ja apuvälineitä.

Yhteistyöllä parempaa palvelua

Niiralan Kulmalla asumishäiriöiden ja asunnottomuuden eteen työskennellään monella taholla. Asukasisännöitsijät tekevät ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja käyvät keskustelua asukkaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuokravalvonnassa tehdään suunnitelmia vuokranmaksun hoitamiseksi ja vuokravelkojen ehkäisemiseksi ja asukastoiminnassa vahvistetaan talon me-henkeä. Kiinteistöistä pidetään huolta ja asiakaspalvelu neuvoo erilaisissa asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Kuopion asumisneuvonta, Niiralan Kulma yhtenä käyttäjänä, tekee merkittävää työtä matalan kynnyksen asumis- ja talousneuvonnan parissa.

Yhteistyö kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa on tärkeää jatkossakin, ja Päivi Vanninen kiittää hankkeessa mukana olleita hyvin sujuneesta asiakasrajapintatoiminnasta. Hyvinvointityöryhmissä erityisryhmien asumisen käsittely jatkuu. Pohdittavana myös on, alkaako hyvinvointialue tuottamaan kyseessä olevia palveluita jatkossa myös itse. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspuoli vaativat kuitenkin erityisosaamista, joka kolmannella sektorilla on tällä hetkellä Kuopiossa hyvin hallussa.

– Erityisryhmien asumisesta ei muodostu ongelmaa, jos heille tarjotaan vain riittävää ja tarpeenmukaista hoitoa ja tukea, Vanninen toteaa.

Juttu on julkaistu 2/2023 asukaslehti Nikulaisessa. Päivi Vanninen eläköityi toukokuussa oltuaan Nikulla töissä 38 vuotta!

Liittyvät uutiset

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI