Viksu Niku kertoo ympäristöfiksuista asioista, tekemisestä ja toimista, joiden avulla edistämme yhteistä tavoitetta: Hiilineutraali Kuopio 2030.

75 vuotta jätehuoltoa – mikä on muuttunut?

11.04.2024 - Kirjoittaja

Jätehuollolla tarkoitetaan kotitalouksien jätteiden keräystä, kuljetusta sekä hyödyntämistä. Jätteitä on kerätty vuosikymmenet, mutta jätehuollon muodot ja tekniikat ovat muuttuneet valtavasti.

Kuva: Jätekukko Oy

75 vuotta sitten jätteiden käsittely oli melko erilaista kuin nykypäivänä. Paperinkeräys sekä lasipullojen palautusjärjestelmä olivat silloisia malliesimerkkejä kierrätyksestä. Valtaosa jätteistä kuitenkin sijoitettiin kaatopaikoille, sen kummemmin niitä lajittelematta tai käsittelemättä.

Jätehuollon kehitystä on ajanut muun muassa lait, jotka ovat asettaneet uusia vaatimuksia kaatopaikkojen rakenteille. Erityisesti tämän vuosituhannen puolella jätehuollon kehitys on ollut huimaa. Loppusijoitusalueita, eli kaatopaikkoja, on lukumäärältään paljon vähemmän ja niille sijoitetaan enää pieniä määriä jätteitä (Jätekukon alueella vain 1,5 % kaikesta vastaanotetusta jätteestä). Jätteiden energiahyödyntäminen sekä kierrättäminen uusiomateriaaliksi on kasvanut.

Jätekukko hoitaa jätehuoltopalvelut 15:lle omistajakunnalleen. Myös Jätekukko on kehittänyt jätehuoltopalvelujaan vuosien varrella. Esimerkiksi biojätettä Jätekukko alkoi kerätä vuonna 2003, jonka jälkeen biojätteen keräys on laajentunut useita kertoja. Nyt vuonna 2024 astuu voimaan uusi biojätteen lajitteluvelvoite, joka koskee ensimmäistä kertaa myös pientaloja. 

Taloyhtiöissä on tänä päivänä erinomaiset lajittelumahdollisuudet; jätekatoksista löytyy jäteastiat biojätteelle, muovipakkauksille, lasipakkauksille, metallille, kartonkipakkauksille, paperille sekä sekajätteelle. Eri kierrätysmateriaaleille etsitään jatkuvasti uusia käyttötarkoituksia, asukkaita kannustetaan lajittelemaan entistä paremmin, ja jätehuollon toimintaa kehitetään yhä ympäristöystävällisemmäksi. Vuosikymmenten aikana myös kansalaisten tietoisuus lajittelusta ja materiaalien kierrosta on kasvanut. Parantamisen varaa on kuitenkin edelleen - sekä asukkailla lajittelussa, että jätehuoltoyhtiöillä jätehuollon toimintojen kehittämisessä.

Kiitos, kun lajittelet! Testaa lajitteluhakua Jätekukon sivuilla.  

Liittyvät uutiset

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI