Viksu Niku kertoo ympäristöfiksuista asioista, tekemisestä ja toimista, joiden avulla edistämme yhteistä tavoitetta: Hiilineutraali Kuopio 2030.

Puretuista kerrostaloista syntyvä betonimurska heti uusiokäyttöön

18.03.2024 - Kirjoittaja

Rakennusala kuluttaa merkittävän osan maailman luonnonvaroista. Rakentamisen kiertotalous antaa kuitenkin hyvät mahdollisuudet tehdä asioita ympäristöystävällisemmin. Niiralan Kulman Neulastie 6:n työmaalla kierrättäminen on viety pitemmälle kuin koskaan aikaisemmin.

Neulamäessä Neulastie 6:n kaksi käyttöikänsä päähän tullutta kerrostaloa on tätä juttua kirjoitettaessa jo purettu. Tilalle on valmistumassa kaksi rivitaloa. Kuulostaa normaalilta toiminnalta, mitä se toki onkin, mutta projektiin liittyy erityinen piirre: Neulastien purettavien rakennusten teräsbetonirungon betoniosista valmistetaan suoraan työmaalla mursketta, joka hyödynnetään uusien pihaväylien ja paikoitusalueen rakennekerroksissa.

– Kun pystymme työmaalla hyödyntämään puretuista rakennuksista syntyvän betonimurskan, meidän ei tarvitse kuljettaa murskaa tontilta pois. Vältymme myös neitseellisen kallion louhinnalta ja uuden kiviaineksen kuljettamiselta, jotka aiheuttavat huomattavia päästöjä. Purkumurskeen hyödyntäminen asuinrakentamisessa on uutta ja voimmekin sanoa olevamme Kuopiossa edelläkävijöitä, kertoo Niiralan Kulman kiinteistöjohtaja Olli Kuronen.

Kiertotalousperiaatteen mukaisesti hyödynnettävä aines pitää pystyä kierrättämään saman tien.

Valtio edellyttää, ettei kalliota louhita ja kuljeteta turhaan, ja myös Kuopion kaupunki – ja Niiralan Kulma sen tytäryhtiönä – on sitoutunut kiertotalouden edistämiseen. Asia ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertainen, sillä betonimurskeen on täytettävä tietyt maarakennusasetusten (MARA-asetus) vaatimukset. Prosessia valvoo Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus.

– Urakkaohjelmaan kirjattiin, että edellytämme purkutöissä syntyvien jätteiden kierrättämistä ja lisäksi erillisessä rakennuttajan kiertotalousasiakirjassa ohjeistetaan urakoitsijaa betonimurskeen käytöstä. ELY-keskus ei kuitenkaan anna päätöstään murskeen käytöstä ennen sen tarkempaa tutkintaa eli urakkalaskenta- ja urakoitsijakilpailutusvaiheeseen emme vielä voineet asiaa vahvistaa, Kuronen kertoo.

Prosessi ottaa oman aikansa, mutta kuluissa säästetään

– Murskeen tutkinta ja viranomaisen lupakäytännöt ottavat oman aikansa. Tässä hankkeessa prosessia nopeutti se, että purettavia samanlaisia taloja oli kaksi. Kun ensimmäistä oli purettu siten, että betonimurskasta pystyttiin ottamaan riittävän sekoittunut näyte, pystyimme myöntävän tutkimustuloksen jälkeen laittamaan hakemuksemme ELY-keskukselle, sanoo Kuronen.

Neulastie 6:n uusiin rivitaloihin alkaa asukashaku elokuussa 2024. Taloihin valmistuu 19 asuntoa.

Lisäksi murske täytyy hyödyntää tontilla oikea-aikaisesti, sillä kiertotalousperiaatteen mukaisesti hyödynnettävä aines pitäisi pystyä kierrättämään lähes saman tien.

Betonimurskan hyödyntäminen kuitenkin kannattaa muussakin kuin ympäristömielessä. Tekniikan ja prosessien kehittyminen on vaikuttanut siihen, että myös kustannuksissa säästetään. Usein isoista ympäristöteoista, kuten vaikkapa sähköautoiluun siirtymisestä, pitää myös maksaa – betonimurskeen uusiokäytöstä ylimääräisiä kuluja ei muodostu.

Suurin osa purkujätteestä hyödynnettävissä uudelleen

Jokaisen hankkeen kohdalla selvitetään jo suunnitteluvaiheessa kiertotalouden hyödyntämismahdollisuudet. Kaikesta purkutyömaajätteestä tehdään myös arvio ja selvitys rakennuslupaa varten. Purku-urakoitsijalla on lisäksi lainmukainen velvoite erotella kierrätettävät jätteet.

– Saimme lopuksi selvityksen, jossa jätejakeittain on kerrottu jätteen määrä ja sijoituspaikka. Ainoastaan noin 5 % eli yksi lavallinen on sellaista, materiaalia, jota ei voida enää uusiokäyttää tai muutoin hyödyntää. Neulastiellä hyödynnetyn betonimurskeen määrä oli yhteensä 1 440 tonnia, ja sitä pystytään uudelleen käyttämään 35 %, sanoo Kuronen

Liittyvät uutiset

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI