Energiaviksu Niku

Tutustu vinkkipankkiin >>

Niku toimii energiavastuullisesti!

Vuosi 2018 päätettiin julistaa Niiralan Kulmalla energiseksi vuodeksi ja haastoimme kaikki asukkaat ja muutkin kuopiolaiset yhteisiin energiatalkoisiin. Energisen vuoden aikana kiinnitettiin huomiota kolmeen teemaan: kierrätyksen tehostamiseen sekä sähkön ja veden käytön vähentämiseen. Teemavuodesta tiedotettiin laajasti tiedotusvälineissä ja asukaslehti Nikulaisessa. Saimme työstämme ympäristöarvojen ja resurssiviisauden puolesta Kuopion kaupungin myöntämän Viksu Kuopio -tunnustuksen.  

Saimme hyviä tuloksia kaikissa kolmessa teemassamme yhteistyössä asukkaiden kanssa. Aloitimme energisen vuoden tuomalla kaikkiin jätekatoksiimme uudet lajitteluohjetaulut yhteistyössä Jätekukon kanssa. Näissä ohjeissa kuvataan selkeästi ja havainnollisesti jätteiden lajittelu. Kun olimme saaneet perusasiat tiedotettua, aloitimme Kierrätä paras kierrätysidea -kilpailun, joka oli avoin kaikille kuopiolaisille. Saimme paljon ideoita ja parhaat ideat esiteltiin näyttelyssä eri tapahtumissa ja asukaslehti Nikulaisessa. Kierrätyskilpailun voittajat ja osa kilpailuun osallistuneista palkittiin. Kierrätyskilpailukonsepti herätti huomiota myös laajemmin ja sen kopiointiin pyydettiin lupaa myös muualle. Kierrätyksen saralla myös lisäsimme tuntuvasti kiinteistöjen muovinkierrätysmahdollisuuksia. Muovinkierrätysastioita on jo yli 70 Niiralan Kulman kiinteistöillä ja tavoitteenamme on yhä lisätä niitä. Saimme henkilökuntamme ja asukkaamme kiinnittämään yhä enemmän huomiota kierrätykseen ja sen merkitykseen sekä kustannuksien osalta että ympäristönäkökulmasta. 

 

 

 

Seuraavassa teemassamme vedenkäytössä tiedotimme kaikkia kiinteistöjämme edellisvuoden asukaskohtaisesta vedenkulutuksesta ja vertasimme sitä Niiralan Kulman asukkaiden sekä suomalaisten keskimääräiseen veden kulutukseen. Järjestimme myös Nikun Suurin pudottaja – vesikisan. Haastoimme Nikun asukkaat kilpailemaan kiinteistöjoukkueina keskenään siitä, mikä talo pystyy vertailujakson aikana pudottamaan eniten vedenkäyttöään verrattuna vuoden takaiseen samaan ajanjaksoon. Voittajaksi selviytyi Inkiläntie 2:n kiinteistö, jonka asukkaat pystyivät pudottamaan vedenkulutustaan uskomattomat 34 %. Tämä tarkoitti peräti 68 litran vuorokausikohtaista pudotusta vedenkulutuksessa per asukas. Kesällä myös palvelupäällikkö Joni Mäenpää kiersi kiinteistöjä järjestäen asukastapahtumia, joissa kerrottiin järkevästä vedenkäytöstä ja arkisista vinkeistä vedenkäytön kohtuullistamisessa. Teimme tapahtumissa yhteistyötä Kuopion veden kanssa, joka toimitti meille jaettavaksi I<3 Hana –pulloja.

 

 

 

 

Kolmas ja viimeinen teema oli energian käytön kohtuullistaminen. Energiateeman aikana järjestimme suuren Wattiwiisas-kilpailun, jossa kiinteistöt kilpailivat jälleen joukkueina kiinteistösähkön kulutuksen pudottamisessa. Wattiwiisas-kilpailun tavoite tiivistyi lyhenteeseen J.E.E.S eli Järkevää Elämistä ja Energian Säästöä. Wattiwiisas- kilpailun voitti Pyörönkaari 26 kiinteistö, jonka kiinteistösähkön kulutus väheni erinomaiset 8 500 kilowattituntia! Tässä kiinteistössä selvästi valittiin hissien sijasta portaat eikä yleisten tilojen valoja pidetty turhaan päällä.

 

 

Näiden teemojen tarkoituksena oli nostaa esille ympäristövastuun kannalta merkittäviä asioita, lisätä tietoa ja sitouttaa yli 10 000 asukastamme sekä henkilökuntamme tärkeän asian äärelle. 

 

Olemme myös on kiinnittänyt erityisesti huomiota seuraaviin asioihin edistääkseen resurssiviisasta toimintaa:

 •  Maalämmön käyttöä lisätty uudiskohteissa
 • Otettu käyttöön hybridi-lämmönvaihdin
 • Otettu käyttöön ilma-vesipumppu korvaamaan öljyenergiaa
 • Rakennettu sähköauton latauspisteitä
 • Hyödynnetty ilmalämpöpumppuja
 • Otettu käyttöön lämmöntalteenottolaitteistoja
 • Hyödynnetty aurinkoenergiaa sähkön tuotannossa
 • Lisätty yhteisliikennöinnin mahdollisuuksia
 • Vähennetty ajosuoritteita
 • Henkilökunnan työkäytössä hybridiauto
 • Kehitetty kulutusseurantaa
 • Otettu käyttöön mahdollisuus asioida sähköisesti
 • Päätetty hankkia henkilökunnan käyttöön sähköavusteinen polkupyörä
 • Yhtiön energiankulutus laskenut 13% vuoden 2010 tasosta

 

 

Kannetaan kaikki yhdessä kortemme kekoon että yli satavuotias Suomemme pysyy puhtaana ja vihreänä tulevaisuudessakin!

 

 


 

 

 

 

 

Yhteistyössä:

 

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI